Ureditev turistično – informativne točke na sv. Lovrencu

Kratek opis projekta:
Na sv. Lovrencu, ki velja za prijetno izletniško točko in je pomemben tako z vidika kulturne kot tudi naravne dediščine, bo postavljen enostaven lesen objekt, v katerem bodo informativne table o kulturni in naravni dediščini območja. Znotraj objekta bo postavljena lesena klop.

Namen projekta:
Urediti turistično – informativno infrastrukturo, ki bo preko informativnih tabel lokalno prebivalstvo in obiskovalce ozaveščala o pomenu naravne in kulturne dediščine lokacije ter posledično vplivala na ohranjanje narave in okolja.

Trajanje projekta:

Finančna podpora:
Vrednost celotnega projekta znaša 39.631,35 EUR, od tega je 26.630,37 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
– postaviti lesen objekt z informativnimi tablami in klopjo
– urediti površino z namenom osveščati o pomenu varovanja okolja in naravne ter kulturne dediščine
– vplivati na vsaj 12186 prebivalcevRezultati:
– postavljen lesen objekt z informativnimi tablami in klopjo
– vpliv na vsaj 12186 prebivalcev

Nosilec projekta: Občina Brezovica

Partnerji v projektu: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Športno kulturno turistično društvo Lokvanj

Preskoči na vsebino