Ureditev turistično-informativnega paviljona na Sv. Ani

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Kratek opis operacije:

Občina Brezovica stremi k smotrnemu in okolju prijaznemu razvoju turizma in prostora, ki pripomoreta k višji kakovosti bivanja bodisi z ureditvijo družbeno rekreativno pomembnih območij kot na področju izobraževanja o kulturni in naravni dediščini lokalnega območja. Med ta območja se uvršča tudi območje sv. Ane, ena najpriljubljenejših vzpetin nad Barjem, kjer bo v okviru operacije urejen paviljon namenjen druženju, počitku in podajanju informacij v obliki informativnih tabel – turistična predstavitev občine, predstavitev naravne in kulturne dediščine lokalnega območja.

Namen operacije:

Urediti paviljon, da bo namenjen druženju, podajanju informacij v obliki informativnih tabel in ki bo nudil senco in počitek utrujenemu popotniku.

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 42.765,81 EUR, od tega je 28.202,46 sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:

-varovanje posameznih habitatov
-zmanjševanje onesnaženosti okolja
-vključiti vsaj eno društvo

Rezultati:
-vsaj en ohranjeni naravni vir
-vsaj en izveden model, ki zmanjšujejo onesnaženost okolja in virov
-na novo vključene osebe različnih ranljivih skupin (društvo)

Nosilec projekta: Občina Brezovica

Partnerji v projektu: Zavod RS za varstvo narave, Zavod z varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Športno kulturno turistično društvo Lokvanj

Preskoči na vsebino