Občinsko glasilo Barjanski list

Barjanski list je občinsko glasilo Občine Brezovica, ki ga prejema 4.200 gospodinjstev. Izhaja enkrat mesečno, zadnji petek v mesecu, razen julija.

Kot občinsko glasilo se Barjanski list seveda posveča predvsem lokalnim vsebinam, delovanju občine in občinske uprave, kulturi in športu ter vsem pomembnim dogodkom na območju Brezovice.

IZID NASLEDNJEGA BARJANSKEGA LISTA: 28. 12. 2018.

Prispevke zbiramo do 17. 12. 2018, oglase pa do zapolnitve prostora.

Urednik Barjanskega lista: Miha Žgajnar

Uradne ure:
Vsak delovnik med 9. in 16. uro

Telefon:
031 294 239  (samo v času uradnih ur)

Elektronska pošta:
barjanskilist@brezovica.si

NAVODILA ZA OBJAVO BESEDIL, FOTOGRAFIJ, ZAHVAL IN OGLASOV

Besedila
Besedila za objavo v Barjanskem listu naj ne bodo daljša od 3000 znakov s presledki. Prostor v Barjanskem listu je omejen, zato skušamo objaviti čim več prispevkov. Če boste upoštevali dano omejitev, bomo lahko objavili kar največ vaših besedil. Ko oddajate besedilo, ga skušajte čim manj oblikovati, nikoli pa v Wordov dokument ne vstavljajte fotografij. Pod vsakim besedilom naj bo jasno naveden avtor prispevka in organizacija, v imenu katere oddaja prispevek.

Fotografije
Fotografije za objavo v Barjanskem listu naj bodo čim višje kvalitete. To pomeni, da ne oddajajte pomanjšanih fotografij ali fotografij, ki jih samodejno zmanjša vaš odjemalec elektronske pošte.
Najbolje je, da nam pošljete fotografije, ki ste jih prenesli naravnost s fotoaparata, v originalni velikosti in resoluciji (najmanj 1 mb). Vsako fotografijo nam pošljite kot posebno datoteko, v formatih jpg, pdf ali tiff. Fotografije, ki ste jih prenesli s spleta, niso primerne kakovosti za objavo v tisku.

Oglasi
Formati oglasov v Barjanskem listu
1/8 strani, 98 x 65 mm ležeče
1/4 strani, 98 x 137 mm, pokončno
1/2 strani, 202 x 137 mm, ležeče
Prostor za oglase v Barjanskem listu je omejen, zato vas vljudno naprošamo, da svoj prostor rezervirate pravočasno.

Zahvale
Besedilo in fotografijo za zahvalo v Barjanskem listu lahko oddate po elektronski pošti, barjanskilist@brezovica.si. Besedilo pošljite ločeno od fotografije. Fotografija naj bo čim boljše kakovosti.
Zahvalo lahko oddate tudi po navadi pošti, na Nevtron & Company, d. o. o., za Barjanski List, Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana. Poslani zahvali nujno dodajte svoje ime, priimek, naslov in kontaktni telefon.

Za morebitno tehnično pomoč se obrnite na 01 620 88 17.

Vsa besedila in fotografije za objavo nam lahko pošljete na elektronski naslov barjanskilist@brezovica.si ali po navadni pošti na Nevtron & Company, d. o. o., za Barjanski List, Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana. Ponovno vse pisce in avtorje člankov naprošam, da upoštevate rok oddaje, saj lahko na ta način skupaj zagotovimo kvalitetno pripravo glasila. Tekoči roki oddaj so navedeni na www.brezovica.si in v Barjanskem listu, na zadnji strani, pod koledarjem.

Arhiv Barjanskih listov v pdf dokumentih najdete nekoliko nižje ter na portalu issuu.com/barjanskilist.

Barjanski list november 2018
Barjanski list november 2018
Volilni Barjanski list 2018
Volilni Barjanski list 2018
Barjanski list oktober 2018
Barjanski list oktober 2018
Barjanski list september 2018
Barjanski list september 2018
Barjanski list avgust 2018
Barjanski list avgust 2018
Barjanski list junij 2018
Barjanski list junij 2018
Barjanski list maj 2018
Barjanski list maj 2018
Barjanski list april 2018
Barjanski list april 2018
Barjanski list marec 2018
Barjanski list marec 2018
Barjanski list februar 2018
Barjanski list februar 2018
Barjanski list januar 2018
Barjanski list januar 2018
Barjanski list december 2017
Barjanski list december 2017
Barjanski list november 2017
Barjanski list november 2017
Barjanski list oktober 2017
Barjanski list oktober 2017
Barjanski list september 2017
Barjanski list september 2017
Barjanski list avgust 2017
Barjanski list avgust 2017
Barjanski list junij 2017
Barjanski list junij 2017
Barjanski list maj 2017
Barjanski list maj 2017
Barjanski list april 2017
Barjanski list april 2017
Barjanski list marec 2017
Barjanski list marec 2017
Barjanski list februar 2017
Barjanski list februar 2017
Barjanski list januar 2017
Barjanski list januar 2017
Barjanski list december 2016
Barjanski list december 2016
Barjanski list november 2016
Barjanski list november 2016
Barjanski list oktober 2016
Barjanski list oktober 2016
Barjanski list september 2016
Barjanski list september 2016
Barjanski list julij - avgust 2016
Barjanski list julij - avgust 2016
Barjanski list junij 2016
Barjanski list junij 2016
Barjanski list maj 2016
Barjanski list maj 2016
Barjanski list april 2016
Barjanski list april 2016