Občinsko glasilo Barjanski list

Barjanski list je občinsko glasilo Občine Brezovica, ki ga prejema 4.200 gospodinjstev. Izhaja enkrat mesečno, zadnji petek v mesecu, razen julija.

Kot občinsko glasilo se Barjanski list seveda posveča predvsem lokalnim vsebinam, delovanju občine in občinske uprave, kulturi in športu ter vsem pomembnim dogodkom na območju Brezovice.

IZID NASLEDNJEGA BARJANSKEGA LISTA PREDVIDOMA: 26. 8. 2024.

Prispevke in oglase zbiramo do 18. 8. 2024 oziroma do zapolnitve prostora.

Urednik Barjanskega lista: Jakob Rus, Karmen Pograjec.

Uradne ure:
Vsak delovnik med 9. in 16. uro

Telefon:
040 218 888  (samo v času uradnih ur)

Elektronska pošta:
barjanskilist@brezovica.si

NAVODILA ZA OBJAVO BESEDIL, FOTOGRAFIJ, ZAHVAL IN OGLASOV

Besedila
Besedila za objavo v Barjanskem listu naj ne bodo daljša od 3000 znakov s presledki. Prostor v Barjanskem listu je omejen, zato skušamo objaviti čim več prispevkov. Če boste upoštevali dano omejitev, bomo lahko objavili kar največ vaših besedil. Ko oddajate besedilo, ga skušajte čim manj oblikovati, nikoli pa v Wordov dokument ne vstavljajte fotografij. Pod vsakim besedilom naj bo jasno naveden avtor prispevka in organizacija, v imenu katere oddaja prispevek.

Fotografije
Fotografije za objavo v Barjanskem listu naj bodo čim višje kvalitete. To pomeni, da ne oddajajte pomanjšanih fotografij ali fotografij, ki jih samodejno zmanjša vaš odjemalec elektronske pošte.
Najbolje je, da nam pošljete fotografije, ki ste jih prenesli naravnost s fotoaparata, v originalni velikosti in resoluciji (najmanj 1 mb). Vsako fotografijo nam pošljite kot posebno datoteko, v formatih jpg, pdf ali tiff. Fotografije, ki ste jih prenesli s spleta, niso primerne kakovosti za objavo v tisku.

Oglasi
Formati oglasov v Barjanskem listu
1/8 strani, 95 x 66 mm ležeče
1/4 strani, 95 x 132 mm, pokončno
1/2 strani, 200 x 132 mm, ležeče
Prostor za oglase v Barjanskem listu je omejen, zato vas vljudno naprošamo, da svoj prostor rezervirate pravočasno.

Zahvale
Besedilo in fotografijo za zahvalo v Barjanskem listu lahko oddate po elektronski pošti, barjanskilist@brezovica.si. Besedilo pošljite ločeno od fotografije. Fotografija naj bo čim boljše kakovosti.
Zahvalo lahko oddate tudi po navadi pošti, na Mediaval d. o. o., za Barjanski List, Požarnice 78 H, 1351 Brezovica. Poslani zahvali nujno dodajte svoje ime, priimek, naslov in kontaktni telefon.

Vsa besedila in fotografije za objavo nam lahko pošljete na elektronski naslov barjanskilist@brezovica.si. Ponovno vse pisce in avtorje člankov naprošam, da upoštevate rok oddaje, saj lahko na ta način skupaj zagotovimo kvalitetno pripravo glasila. Tekoči roki oddaj so navedeni na www.brezovica.si in v Barjanskem listu, na zadnji strani, pod koledarjem.

Arhiv

Arhiv Barjanskih listov v pdf dokumentih najdete nekoliko nižje ter na portalu MojaObcina.si/Brezovica.


Preskoči na vsebino