Dobrodelni županov sklad

Enkratna denarna pomoč

Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani Občine Brezovica:

  • z nizkim socialnim standardom
  • ki so se znašli v težki finančni situaciji ter
  • pomoči potrebni v primeru naravnih in drugih nesreč

Prosilci z nizkim socialnim standardom ali tisti, ki so se znašli v težki finančni situaciji, so tiste družine in posamezniki, ki živijo v težkih stanovanjskih ali drugih premoženjskih razmerah oziroma katerih eksistenca je ogrožena.

Enkratna denarna pomoč se vlagatelju lahko dodeli v enkratnem znesku od 50 EUR do 1.000 EUR.

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči mora vsebovati:

  • ime in priimek upravičenca ter telefonsko številko / GSM številko;
  • naslov upravičenca;
  • davčno št., TRR;
  • podpis;
  • ter VSE PRILOGE, ki dokazujejo dejansko premoženjsko stanje navedeno v vlogi, ki predstavlja razlog za dodelitev denarne pomoči (npr: odločba CSD, potrdilo zavoda za zaposlovanje, najemna pogodba,…)

V kolikor vloga ne bo popolna z vsemi zgoraj naštetimi podatki, je upravni odbor po novem pravilniku NE BO obravnaval.

Do enkratne denarne pomoči je vsak prosilec upravičen le enkrat letno.

Vloge z vsemi dokazili pošljite po pošti, na naslov Občina Brezovica (za Županov sklad), Tržaška 390, 1351 Brezovica.

 

O skladu

Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica je edini takšen delujoči sklad v Sloveniji, ki ga je ustanovil Župan Metod Ropret z namenom zagotavljanja boljšega socialnega standarda pomoči potrebnim, z namenom spodbujanja intelektualne rasti in izobraževanja mladih v občini. Dobrodelni sklad podeljuje sredstva v obliki enkratnih denarnih pomoči ter štipendij.

Predsednica sklada je Marjana Plešnar Pirc, ki je bila soglasno izvoljena izmed članov odbora dobrodelnega županovega sklada. Sklad je z novo predsednico uvedel tudi nekaj sprememb, in sicer je potrdil nov pravilnik o delovanju sklada, ter začel svoje občane o svojem delovanju, pravilih, akcijah,…obveščati na internetni strani Občine Brezovica. Tam boste dobili tudi vse podatke ki jih potrebujete za vložitev vloge, štipendije, o naših dogodkih in finančnih poročilih.

Odbor dobrodelnega županovega sklada:
Marjana Plešnar Pirc, Polona Raušl, Nada Istenič, Karmen Rus Pograjec, Eva Plešnar.

Pravilnik o delovanju Dobrodelnega županovega sklada Občine Brezovica

Vloga za enkratno denarno pomoč

Preskoči na vsebino