Krožna planinska pot Pentlja

Na osnovi dobrega sprejema pri občanih občine Brezovica, ko smo uredili planinsko krožno pot po obronkih doline Radne, smo bili zaprošeni, da tako pot naredimo tudi okoli celotne občine Brezovica v obliki krožne poti. Željo občanov smo z veseljem izpolnili. Krožni poti smo dali ime PENTLJA , ker se dva kroga stikata na mostu preko reke Ljubljanice in sta napravila veliko ležečo osmico ali pentljo, ki se nikoli ne konča. Trasa pentlje ja izbrana tako, da gre po celotni občini in na nekaterih krajih gre tudi na ozemlje sosednih občin. S traso smo povezali vse zanimive točke in kraje v celotni občini.

Pohodnik lahki vidi najvišji vrh na Barju, eno izmed jezer z največjo globino v Sloveniji, drugi najvišji vrh v občini, ki je v celoti na ozemlju občine in najmanjše presihajoče jezero v Sloveniji. Skratka veliko zanimivih točk za katere ne vedo niti vsi občani. Pot ja dolga približno 80 km, del poti poteka tudi po sosednjih občinah, zato je tudi v naslovu« po obronki občine«. Točno izmero pa bo potrebno še opraviti.

Kratek opis krožne planinske poti po obronkih občine Brezovica:

 

P E N T L J A

Obhodnica z imenom PENTLJA je razdeljena na 18 odsekov. Vsak odsek ima na kraju kontrolni žig. Celotna trasa obhodnice je označena z planinsko Knafelčevo markacijo , pod planinskim znakom pa je dodan znak PENTLJE ( ležeča osmica). Tudi vse smerne table na celotni poti imajo napis PENTLJA. Na koncu vsakega sektorja je kontrolni žig, da lahko pohodnik potrjuje prehojeno pot. Pohodnik, ki bo prehodil celotno pot in to dokazal z žigi bo dobil značko.

Odsek št. 1

Start obhodnice po obronkih občine Brezovica je pri vrtcu Brezovica v Radni n. m. 305 m. Od tu gremo naravnost po markirani planinski poti preko Fajtovega vrha in naprej po stezi do Javke. Tu zapustimo pot zavijemo desno na stezo in po njej pridemo po precej strmem klancu do vrha Gradišča n. v. 530 m. Na vrhu Gradišča je kontrolni žig in zaključek prvega odseka. ( 3,5 km) 1h 25.

Odsek št. 2

Iz Gradišča nadaljujemo po poti preko Strmice in se priključimo poti , ki vodi preko 462 m visoke Kamnšce in po poti do Vrha, 540 m visokega Debelega hriba ( žabice). Tam je kontrolni žig drugega odseka. ( 3 km) 1 h 10 min

Odsek št. 3

Na vrhu Debelega hriba zavijemo levo, po poti. Po kratki poti se pridružimo poti , ki gre iz Dragomera na Ključ. Po poti nadaljujemo proti Dragomeru in sledimo markaciji in smernim tablam. Prečkamo senožeti na Liparjevem griču in pridemo do križišča poti. Desno gre pot proti Dragomeru. Mi pa gremo naravnost po poti proti Lukovici. V Lukovici gremo desno do Tržaške ceste jo na prehodu za pešce prečkamo in gremo po nadvozu preko avtoceste . Od tu gremo po Velikem mahu do križišča ceste, Vnanje Gorice, Žabnica in Podplešivica tu zavijemo desno in gremo po Švajcu do smerne table, ki nas vodi do ceste Žabnica – Podplešivica, tu zavijemo desno in po 500 m pri smerni tabli zavijemo v gozd. Po gozdni poti pridemo do vasi Plešivica, kjer se združi z kurirsko potjo, ki jo oskrbuje PD Rega. Skupaj nadaljuje pot in pride do smerne table, ki nam kaže levo in po 100 m pridemo na vrh najvišjega hriba na barju, 390 m visoke Plešivice kjer bomo dobili kontrolni žig. ( 7,5 km) 1h in 45 min.

Odsek št. 4

Ker preko vrha pot ni prehodna se vrnemo nazaj po poti do križišča z vaško potjo, tu gremo levo in skupaj z Kurirsko potjo, ki jo oskrbuje PD Rega, nadaljujemo pot proti Notranjim Goricam, prečkamo vas in pri prehodu preko Kušljanovega grabna pri novem Gasilskem domu v Notranjih Goricah zapustimo pot, ki jo oskrbuje Rega, ki gre po precej prometni cesti proti Podpeči. Obhodnica zavije desno oziroma naravnost ob železniškem nasipu do stare Ljubljanice, tam zavijemo levo skozi podhod pod železnico. ( v slučaju poplav pot ni prehodna) Na drugi strani železnice gremo desno in nadaljujemo pot skoraj do Ljubljanice. Tu zavijemo levo in nadaljujemo pot ob Ljubljanici do Podpeči, prečkamo most in gremo pri krožnem otoku proti vasi Jezero. Žig dobimo na reklamnem kozolčku pri Avtobusnem postajališču nasproti Gasilskega doma. ( 7,75 km) 1h 55 min.

Odsek št. 5

Pot nadaljujemo ob jezeru do gostilnice kjer lahko počivamo, se podpremo in
nadaljujemo na 484 visoki hrib Sv. Ane. Na predstavitvenem panoju dobimo žig , v slučaju lepega vremena pa lahko gremo do cerkvice na vrhu hriba, da si ogledamo panoramo celotnega Ljubljanskega barja, ki je kot na dlani. ( 1,3 km) 50 min.

Odsek št. 6

Po ogledu panorame z vrha hriba Sv. Ane,( to ne smete zamuditi), nadaljujemo pot proti vasi Preserje in na parkirnem prostoru za obiskovalce hriba Sv. Ane in Krima zavijemo levo proti zaselku Planinica in Krimu. Če imate čas, si lahko ogledate Ledeno jamo pod Planinico. Za ogled potrebujete 40 min. Iz Planinice nadaljujemo pot proti vrhu 1.107 m visokega Krima . Tu dobimo žig , se v koči okrepčamo in če ste utrujeni lahko tudi prespite. (10,5 km) 2h 35 min.

Odsek št. 7

Iz vrha Krima pot nadaljujemo proti Rotovcu. Gremo po cesti proti Rakitni . Po 4 km v Lepi dolini zavijemo levo na Rotovc (0,5 km ) Na vrhu Rotovca dobimo žig in najlepši pogled na celo rakitniško planoto. (4,5 km) 1h 35 min.

Odsek št. 8

Pot nadaljujemo proti Rakitni in pred zaselkom Boršt ( vas Rakitna je sestavljena iz devetih zaselkov) zavijemo levo proti Ustju. Tu gre pot skupaj z potjo Ljubljanske mladinske peš poti. Malo od Ustja naprej se ločita. Mladinska pešpot gre levo proti Krvavicam, naša pot pa gre desno proti Vrbici. Spustimo se v sotesko reke Iške in Zale. Sotočje dveh rek je tudi stičišče občin Brezovica , Ig, Velikih Lašč in Cerknice. Pot v sotesko je zahtevna, je pa na nevarnih mestih zavarovana. Tu dobite tudi žig. ( 5,15 km, ) h 30 min

Odsek št. 9

Če je voda nizka prečkamo reko Zalo, drugače je pa tako, čevlje in nogavice dol, hlače nad koleno in lepo čez vodo. Na drugi strani pa opremo vrnemo na svoje mesto in gremo proti naselju Osredek . Lahko pa imate v nahrbtniku v rezervi dve polivinilasti vreči, da si jih daste preko čevljev. No, malo šale, ampak je res, ker brv zelo hitro odnese reka Zala. Težko pa je postaviti novo, ker se to dogaja v narodnem parku. Na začetku vasi Osredek Pri Sterletovih – kmetiji odprtih vrat dobite žig bodo pa veseli če se pri njih malo spočijete in dopolnite zaloge ( imajo dobro kuhinjo). ( 3 km) 1h 30 min.

Odsek št. 10

Zaloge boste še potrebovali. Obhodnica gre naprej po poti skozi vas Osredek. Malo od vasi naprej zavijemo desno in ponovni spust v sotesko Zale ( tukaj je brv) in dvig mimo Selana in otroškega zdravilišča v center Rakitne. Žig je v omarici pred vhodom v bife Krimček ( 4,5km) 1h 10 min.

Odsek št. 11

Pot nadaljujemo in v centru Rakitne skupaj z mladinsko peš potjo po poti proti Cerknici. Pri avtobusni postaji zapustimo ljubljansko mladinsko peš pot, ki se odcepi desno , mi pa gremo naravnost po poti in za jezerom zavijemo levo. Lahko pa gremo ob jezeru v Rakitni in hotelu ( tu lahko tudi prespite, imajo pa tudi dobro kuhinjo) od tam pa po t.i. Jamborni cesti mimo »rakitniške pošasti ( 9 m3 velika Hoja) », največjega ladijskega jambora v dolžini 64 m, ki je bil posekan v Rakitni in v enem kosu prepeljan v tržaško ladjedelnico v Trst leta 1893 . Pot nadaljujemo po Jamborni cesti do prehoda preko ceste Rakitna – Cerknica in naprej po grebenu 998 m visoke Novaške gore , kjer je tudi žig.( 3,25 km) 1h 20 min.

Odsek št. 12

Z Novaške gore nadaljujemo pot preko sedla pod Krimščkom do križišča z mladinsko pešpotjo Od tu gremo, naravnost po poti proti Smrekovcu. Desno pelje ljubljanska mladinska peš pot proti Rakitni, levo pa proti Borovnici , mi gremo po poti naravnost do vrhu 959 m visokega Smrekovca, tu dobimo žig. (2,75 km) 1h 40 min.

Odsek št. 13

Z Smrekovca pot nadaljujemo proti Kavcu. Prečkamo cesto Ljubljana – Rakitna, cesto proti Krimu in nadaljujemo pot po stezi do gozdne ceste, ki gre proti Podkraju pri Tomišlju. Po cesti gremo 3 km. in pridemo do steze Krim – Plehanov laz. Tu,zavijemo levo in po planinski poti gremo proti Zavetišču na Kavcu. Na zavetišču je žig, so pa tudi klopi za počitek. ( 5 km) 1h 55 min.

Odsek št. 14

Po počitku gremo naprej navzdol po poti do gozdne ceste, ki gre levo proti Plehanovem lazu. Na križišču zavijemo desno po gozdni poti do steze Krim – Preserje. Tu gremo levo proti Dolenji Brezovici, jo prečkamo in na koncu vasi zavijemo levo proti Ponikvam, po 100 m. pri tabli pri Tujcu gremo desno še 100 m. Žig je na levi strani poljske poti pri stanovanjski hiši.( 2,5 km) 1h 30 min.

Odsek št. 15

V nadaljevanju, po poti, prečkamo Ponikve in po 3o min. pridemo mimo cerkve do vasi Preserje. Tu pridemo do planinske poti Preserje – Železniške postaje in skupaj zavijemo levo proti Kamniku. Ponikve so najmanjše kraško polje v Sloveniji in so prehodne samo, kadar ni poplav. V slučaju poplav se vrnemo do ceste Dolenja Brezovica – Preserje in nadaljujemo pot do vasi Preserje. Tu se pot združi potjo Krim – Železniška postaja Preserje in gresta skupaj do vasi Kamnik. Na koncu vasi Kamnik se obhodnica loči od poti , ki gre do Ž. postaje, Obhodnica zavije levo proti Žalostni gori visoki 416 m. Žig dobite na zunanji steni obzidja na stopnišču v dvorišče cerkve.( 3 km) 1h 20 min.

Odsek št. 16

Vrnemo se nazaj do križišča ( 100 m), tu zavijemo levo, gremo po stezi navzdol, se ponovno priključi na vaško pot, tu zavijemo levo in gremo proti Železniški postaji Preserje, tu obhodnica zavije desno, gre do ceste Podpeč – Borovnica. Tu ponovno zavijemo desno po cesti proti Podpeči, tam dobite žig v nadstrešku nad studencem pri Gasilskem domu v Podpeči ( 2 km). 45 min.)

Odsek št. 17

Od gasilnega doma v Podpeči pot nadaljujemo preko parkirnega prostora pri trgovini Mercator, gremo na prehodu za pešce na drugo stran ceste Notranje Gorice – Podpeč tu zavijemo levo in nadaljujemo pot preko mostu čez reko Ljubljanico. Pri bivši tovarni zavijemo desno skozi dvorišče, ga prečkamo in gremo ob Ljubljanici do smerne table. Pot nadaljujemo po poljski poti proti Notranjim goricam. V začetku naselja zavijemo desno, prečkamo potok Drabtinko in gremo po poti okoli hriba Zadačenica proti Velikemu vrhu. Veliki vrh je drugi najvišji vrh na barju. Visok je 375 m . Tu dobimo tudi žig. Prehodili smo ( 8,3 km) 2h 40 min.

Odsek št. 18

Z Velikega vrha nadaljujemo pot po grebenu Velikega vrha in preko Hriba do križišča vaške ceste z cesto Gmajnice – Vnanje Gorice. Tu , zavijemo desno in v križišču levo, na Novo pot. Gremo mimo znamenja po Novi poti do železniškega prehoda v Vnanjih Goricah. Prečkamo železniško progo, zavijemo desno in gremo po pločniku do Brezovice. Na križišču z Tržaško cesto zavijemo desno in na prehodu za pešce pri semaforju gremo levo proti Vrtcu Brezovica, kjer je zaključek naše krožne poti. Na zgradbi vrtca pri vhodu v pisarno Društva upokojencev dobimo še zadnji žig.( 3,72 km) 1h 20 min.

Upam, da ste na poti uživali. Prosimo vas nekaj. Če slučajno niste bili zadovoljni oziroma ste videli napake, povejte nam, kje in zakaj niste bili zadovoljni, če pa ste bili zadovoljni pa povejta vsem okoli, da bodo tudi oni obkrožili občino Brezovico, do bodo videli, kako velika in lepa je.

Pot je dolga približno 83,42 km, prehodili pa jo boste lahko v 24h 45 min.

Želimo vam veliko sreče na poti, lepega vremena in užitkov v naravi.

Načelnik markacistov, Franc Maček

Pentlja zemljevid

 

 

Preskoči na vsebino