Večgeneracijsko igrišče Rakitna

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

 

Naslov operacije:
Večgeneracijsko igrišče Rakitna

Kratek opis operacije:
Ureditev igrišča za javno rabo na površini cca. 500 m2 z urejenimi igrali za mlajše za otroke starostne skupine nad 7 let in fitnes napravami na prostem za starejše uporabnike. Večgeneracijsko igrišče bo prispevalo k večji vključenosti mladih, žensk, šoloobveznih otrok, mladine, družine, starejših in uporabnikov MKZ Rakitna (otroci in mladostniki s težavami v odraščanju in prehranskimi motnjami). Med obema igriščema bo postavljena bariera z dvema obstoječima drevesoma, kjer bosta postavljeni dve klopi in koš za odpadke.

Namen operacije:
Ureditev prostora za aktivno preživljanje prostega časa v lokalnem okolju, v naravi in v mešani naselbinsko-kmetijski krajini, ki bo zmanjšala obseg dnevnih migracij krajanov in njihovih prevozov zaradi bolj kakovostnih prostočasnih dejavnosti.

Finančna podpora:
Vrednost celotnega projekta znaša 26.441,77 EUR, od tega je 15.979,18 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
-zmanjšati onesnaževanje okolja in naravnih virov
-vključiti vsaj dve društvi
-vzpostaviti vsaj en model sodelovanja in vključevanja v družbene aktivnosti
Rezultati:
-operacija bo vplivala na vsaj 731 prebivalcev
-vsaj eno podprto partnerstvo
-vsaj en model, ki zmanjšuje onesnaženost okolja in naravnih virov
-na novo vključeni vsaj dve ranljivi skupini (mladi, starejši)

Nosilec projekta: Krajevna skupnost Rakitna
Partnerji v projektu: Občina Brezovica, Osnovna šola Preserje, Športno društvo Rakitna, Društvo upokojencev Rakitna

Preskoči na vsebino