Lov in ribolov

  • LOVSKA DRUŽINA BREZOVICA: LD Brezovica organizira vodenja na temo lovstva, divjadi in narave za zainteresirane skupine. LD Brezovica ima na območju občine v upravljanju lovsko kočo Voke. Ob lovski koči je zanimiv sklop umetno skopanih bajerjev. Lovci so iz nekdanjega odlagališča za smeti naredili naravni rezervat, kjer vzrejajo race, fazane in jerebice, ki jih nato vlagajo nazaj v lovišče. Lovci se nasploh zavzemajo za ohranjanje favne in flore.
  • LOVSKA DRUŽINA RAKITNA
  • RIBIŠKA DRUŽINA BARJE

Na območju občine se nahaja več ribiških revirjev, na katerih ribiška sezona traja celo leto:

Ljubljanica: Ljubljanica je v okviru RD Barje lovna od mostu v Podpeči do zapornice pri Ambroževem trgu. Na Ljubljanici uživajo predvsem beličarji in ščukarji, pa tudi ribiči, ki muharijo ciprinide. Med prisotnimi vrstami so med salmonidi sulec, ščuka, potočna postrv, šarenka, smuč, lipan, med ciprinidi pa krap, amur, ploščič, linj, klen, rdečeoka, rdečeperka, menek, mrena, platnica, podust, zelenika, som in ostriž.

12210Podpesko_jezero_2_rszodpesko_jezero_2_rszPodpeško jezero (Krimsko jezero): Podpeško jezero je lovno v celoti brez pritokov in odtokov. Ribolov priporočajo zlasti v spomladanskih ali jesenskih mesecih, poleti pa le zjutraj in zvečer, saj je čez dan na jezeru precej kopalcev. Med prisotnimi vrstami so krap, amur, ščuka, smuč, linj, ostriž, klen, rdečeoka in rdečeperka.

12216Rakitna_1_rszJezero Rakitna: Lovno je celotno jezero na Rakitni brez pritokov in odtokov, med lovnimi vrstami pa so krap, amur, šarenka, ploščič, koreselj, klen, redečoka in rdečeperka.

Iška: Reka je lovna od sotočja z Zalo, ki se nahaja vzhodno od Rakitne, in vse do cestnega mostu v Lipah. Na Iški je možno muhariti divje potočne postrvi in šarenke.

Preskoči na vsebino