Občinska celostna prometna strategija

Občinska celostna prometna strategija

Predviden vir sofinanciranja: Kohezijski sklad v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 s slovensko soudeležbo.

Status – faza: V pripravi

Začetek: marec 2024

Zaključek: marec 2025

 

Občina Brezovica bo z Občinsko celostno prometno strategijo (OCPS), ciljno in strukturirano nadaljevala z načrtovanjem in razvojem trajnostne mobilnosti, ki bo temeljila predvsem na izboljšanju učinkovitosti in varnosti v prometu. Ključni bodo novi ukrepi, s katerimi bomo lahko dosegli zmanjševanje tranzitnega prometa skozi občino, prispevali k zmanjševanju emisij iz prometa v okolje in manjši porabi omejenih virov energije, občankam in občanom pa omogočili različne potovalne načine ali prevozna sredstva za opravljanje svojih dnevnih obveznosti. Strategija bo tako pripomogla k ureditvi prometa,  ki bo še učinkovitejši, varnejši in bolj prijazen do posameznika, okolja ter prostora.

OCPS je en ključnih razvojnih dokumentov. Izjemno pomembno je, da celostno obravnava izzive na področju prometa, razvojne priložnosti in potenciale občine ter odgovarja potrebam občanov in različnih skupnosti. V postopku izdelave bomo s tem namenom k sodelovanju poleg predstavnikov strokovne javnosti večkrat povabili tudi občane. Potekale bodo številne delavnice in javne razprave, mnenja pa bomo zbirali tudi s pomočjo anket.

Za pripravo OCPS je bil na javnem razpisu izbran konzorcij treh organizacij, ki razpolagajo z več desetletnimi izkušnjami na področju urejanja prometa, ki ga sestavljajo Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Inštitut za politike prostora (IPoP) in Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ). Konzorcij skupaj premore kar 12 certificiranih strokovnjakov za pripravo OCPS ali komuniciranje z javnostmi v postopku njene priprave.

Sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij je omogočeno v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.

S sprejetjem OCPS bo občina izpolnila tudi obvezen pogoj za kandidiranje za javna sredstva za sofinanciranje bodočih ukrepov na področju mobilnosti.

Partnerji projekta:
Občina Brezovica, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Inštitut za politike prostora (IPoP) in Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ)

Sofinanciranje naložbe načrtuje Republika Slovenija s sredstvi evropske kohezijske politike (EKP 2021-2027).

Podatki o financiranju

Vrednost projekta:
Skupna vrednost Sofinanciran delež Lastna sredstva
42.700,00 EUR 28.000,00 EUR 14.700,00 EUR

 

Spletni portal Evropske kohezijske politike: https://evropskasredstva.si

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost: https://www.sptm.si/

 

Preskoči na vsebino