Projekti občine sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Ureditev turistično – informativne točke na sv. Lovrencu

Kratek opis projekta:
Na sv. Lovrencu, ki velja za prijetno izletniško točko in je pomemben tako z vidika kulturne kot tudi naravne dediščine, bo postavljen enostaven lesen objekt, v katerem bodo informativne table o kulturni in naravni dediščini območja. Znotraj objekta bo postavljena lesena klop.

Namen projekta:
Urediti turistično – informativno infrastrukturo, ki bo preko informativnih tabel lokalno prebivalstvo in obiskovalce ozaveščala o pomenu naravne in kulturne dediščine lokacije ter posledično vplivala na ohranjanje narave in okolja.

Trajanje projekta:

Finančna podpora:
Vrednost celotnega projekta znaša 39.631,35 EUR, od tega je 26.630,37 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
– postaviti lesen objekt z informativnimi tablami in klopjo
– urediti površino z namenom osveščati o pomenu varovanja okolja in naravne ter kulturne dediščine
– vplivati na vsaj 12186 prebivalcev

Rezultati:
– postavljen lesen objekt z informativnimi tablami in klopjo
– vpliv na vsaj 12186 prebivalcev

Nosilec projekta: Občina Brezovica

Partnerji v projektu: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Športno kulturno turistično društvo Lokvanj

 

Ureditev turistično-informativnega paviljona na Sv. Ani

Nosilec projekta: Občina Brezovica

Partnerji v projektu: Zavod RS za varstvo narave, Zavod z varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Športno kulturno turistično društvo Lokvanj

Vrednost celotnega projekta: 41.477,65 EUR

Višina sofinanciranja: 27.372,37 EUR

Trajanje projekta: 1.10.2017 do 31.12.2018

Povzetek projekta:
Občina Brezovica stremi k smotrnemu in okolju prijaznemu razvoju turizma in prostora, ki pripomoreta k višji kakovosti bivanja bodisi z ureditvijo družbeno rekreativno pomembnih območij kot na področju izobraževanja o kulturni in naravni dediščini lokalnega območja. Med ta območja se uvršča tudi območje sv. Ane, ena najpriljubljenejših vzpetin nad Barjem.

Cilj:
– urediti paviljon, ki bo namenjen druženju, podajanju informacij v obliki informacijskih tabel in ki bo nudil senco in počitek utrujenemu popotniku.

Aktivnosti:
-ureditev turistično informativnega paviljona na sv. Ani in urejenim prostorom za počitek.
– priprava, izdelava in postavitev informacijskih tabel
-pogostitev ob odprtju paviljona

Rezultati:
Na območju, kjer se nahaja ena izmed najbolj priljubljenih točk v občini urejen paviljon namenjen druženju, počitku in podajanju informacij – turistična predstavitev občine, predstavitev naravne in kulturne dediščine lokalnega območja.

Preskoči na vsebino