Občina

Občina Brezovica

Tržaška cesta 390
1351 Brezovica

Tel: 01 360 17 70
Fax: 01 360 17 71
info@brezovica.si

Uradne ure uprave Občine Brezovica

Ponedeljek: 9.00 – 12.00
Sreda: 9.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00*
Petek: 9.00 – 13.00

*Na zadnji delovni dan pred dela prostim dnevom se uradne ure zaključijo že ob 13:00, ne glede na dan v tednu.

Urbanist

Peter Lovšin
urbanizem@brezovica.si

Telefon (v času uradnih ur): 01 3601 785

Uradne ure za stranke: ob sredah od 15. do 17. ure.

Krajevni urad Notranje Gorice

Podpeška cesta 380,
1357 Notranje Gorice

Telefon: 01 3634 286

Uradne ure:
vsako sredo od 8. ure do 12. ure in od 13. ure do 17. ure.

Več na: https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/ljubljana/o-upravni-enoti/krajevni-uradi/notranje-gorice/

Krajevni urad kot način dela zagotavlja izvajanje nalog s področja upravnih notranji zadev, zagotavlja splošne informacije o upravnih storitvah, obrazce vlog in naročanje strank pri uradnih osebah.

  • vodenje matičnih in državljanskih knjig ter izdajanje izpiskov,
  • vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva na območju krajevnega urada,
  • pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri UE,
  • vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih organov.

Krajevne skupnosti

Krajevna skupnost Brezovica

Predsednik: MATEJ PLEVNIK
Podpredsednik: ANDREJKA JAMNIK

Tržaška cesta 390,
1351 Brezovica

Število prebivalcev: 3.185
Površina KS: 659 ha

Telefon: 041 929 395 – Matej Plevnik, 041 982 695 – Andrejka Jamnik
E-pošta: brezovicaks@gmail.com

Uradne ure:
po dogovoru ob torkih, od 19:00 do 20:00

Krajevna skupnost Vnanje Gorice

Predsednik: BERNARD DEBEVEC
Podpredsednik: ŽIGA ŠEBENIK

Nova pot 5,
1351 Brezovica

Število prebivalcev: 2.657
Površina KS: 897ha

Telefon: 01 3651 232
E-pošta: ks.vnanjegorice@gmail.com

Uradne ure:
torek, od 19:00 do 20:00

Krajevna skupnost Notranje Gorice – Plešivica

Predsednik: GREGOR FILIPIČ
Podpredsednik: SAVI ŠVIGELJ

Podpeška cesta 380,
1357 Notranje Gorice

Število prebivalcev: 2.742
Površina KS: 1.307 ha

Telefon: 01 363 4180
E-pošta: ksnotranjegorice@gmail.com

Uradne ure:
torek, od 17:00 do 18:00

Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

Predsednik: MITJA BERVAR
Podpredsednik: MATEJA ŠUŠTARŠIČ

Jezero 21,
1352 Preserje

Število prebivalcev: 3.305
Površina KS: 4.153 ha

Telefon: 01 360 11 30

Tajništvo: Nuša Ornik – 040 797 321
Predsednik: Mitja Bervar – 031 338 642

E-pošta:kspodpecpreserje@gmail.com

Uradne ure:
Torek, od 18:30 – 19:30

Krajevna skupnost Rakitna

Predsednik: BARBARA KOVAČIČ
Podpredsednik: MARTA KOVAČIČ GRIMŠIČ

Rakitna 66,
1352 Preserje

Število prebivalcev: 744
Površina KS: 2.098 ha

Telefon: 051 341 246
E-pošta: : rakitnaks@gmail.com

Uradne ure:
Četrtek, od 19.00 do 20.00 in v torek, od 9.00 do 11.00 po telefonu

Grb občine

brezovica-grb-512Glavni simbol v občinskem grbu je breza, drevo, ki raste po vseh predelih občine. Iz nje poganja šestnajst listov, za vsako naselje po eden. Deblo simbolizira reko Ljubljanico, ki teče skozi občino. Osemnajst temnih lis na deblu pomeni osemnajst občinskih svetnikov. Močvirska tulipana poživljata grb in hkrati nakazujeta usmerjenost občine k ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Temna podlaga predstavlja trdna tla – našo zemljo, iz katere rastemo; iz nje se dviga pet vrhov – pet krajevnih skupnosti.

Grb občine se uporablja:

  • v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine Brezovica,
  • v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Brezovica oziroma za predstavljanje občine pooblaščene osebe. (Z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih),
  • grb z grbovnim okrasjem se lahko uporablja na vseh uradnih priznanjih občine, kot so to plakete, tabelna priznanja, kipci itd.
  • na registrskih tablicah*
  • v drugih primerih pod pogoji tega odloka.

Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih , na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.

(iz ODLOKA O ISTOVETNOSTNIH SIMBOLIH OBČINE BREZOVICA)

Preskoči na vsebino