Razpisi

Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 8. 10. 2019 0:00
Rok oddaje: 23. 10. 2019 0:00
Številka: 478-8/2019-6

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, parcelna številka 3734/11 k.o. Brezovica

 

Potekli razpisi