Seje delovnih teles

Mandat 2022 – 2026

Odbor za komunalo in splošno preventivo

 

Odbor za okolje, prostor gospodarstvo in kmetijstvo

 

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo

 

Finančni, pravno – statutarni odbor

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Mandat 2018 – 2022

Odbor za komunalo in splošno preventivo

 

Odbor za okolje, prostor gospodarstvo in kmetijstvo

 

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo

 

Finančni, pravno – statutarni odbor

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 

Mandat 2014 – 2018

Odbor za komunalo in splošno preventivo

Odbor za okolje, prostor gospodarstvo in kmetijstvo

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo

Finančni, pravno – statutarni odbor

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Preskoči na vsebino