Brezovica

br_5c1458db-c05c-4274-84cc-cafdfb336598-480x315Naselje Brezovica je bilo v zgodovinskih virih prvič omenjeno leta 1314, naseljeno pa je bilo že v rimski dobi, saj je skozenj že tedaj vodila pomembna prometna povezava med Emono (Ljubljana) in Nauportusom (Vrhnika).

Kraj je eno izmed glavnih izhodišč v smeri proti Podpeči in Rakitni ter pomembna točka na poti proti Primorski. Starejše kmečko jedro je postavljeno ob vznožju Brezoviškega in Debelega hriba, medtem ko se je naselje širilo na ravnino ob avtocesti in železniški progi.

Baročna župnijska cerkev sv. Antona Puščavnika. Najstarejše poročilo o tej cerkvi smo zasledili v zapisniku o dragocenostih, ki so bile leta 1526 na ukaz nemškega cesarja Ferdinanda I. odvzete cerkvam. V času turških napadov so jih prekovali v denar. O času in obliki prve pozidave ni nobenega dokumenta. Na glavnem oltarju je kip sv. Antona Puščavnika, zavetnika cerkve in župnije, ob strani pa stojita kipa sv. Petra in sv. Pavla. Cerkev je znana po poslikavah Ivana Šubica in ubranem pritrkovanju, saj je v kraju močna pritrkovalska skupina.

Brezovica se razvija v sodobno gospodarsko središče, saj ima veliko gostinskih objektov, trgovin, obrtnikov in podjetij, ki se ukvarjajo z različnimi storitvenimi dejavnostmi. Posebej poznani sta dve gostilni, katerih korenine segajo v čas »furmanskih« gostiln: Pri Kopaču in Gostilna ter galerija pri Poku.

Osnovna šola Brezovica se je 1957. leta preselila na Šolsko ulico iz manjše šole, ki še danes stoji poleg cerkve na Brezovici. Z dograjevanjem v letih 1962 in 1997 je šola postala moderno poslopje, ki učencem nudi kvaliteten pouk in druge interesne dejavnosti. Šolski okoliš zajema Brezovico, Lukovico ter Vnanje in Notranje Gorice, tako, da šolo na Brezovici in podružnično šolo v Notranjih Goricah obiskuje nekaj čez 500 učencev. Učitelji se trudijo vzgojiti samostojnega učenca, podkovanega z raznovrstnim znanjem, da je lahko uspešen v nadaljnjem šolanju. Hkrati imajo razvejano tudi obšolsko dejavnost, v športnih, kulturnih in tehničnih krožkih ter pestro ponudbo tečajev.

V osnovni šoli Brezovica je bila 1974. leta zgrajena telovadnica, ki nudi primerne pogoje za telesnovzgojno dejavnost. Že takrat je bilo ustanovljeno »Športno društvo OŠ Brezovica«. Največje uspehe dosegajo odbojkarske ekipe, obstajajo pa še drugi rekreativni športi: košarka, namizni tenis in aerobika.

Danes ima glavno vlogo pri cestnem transportu avtocesta, ki prihaja iz ljubljanske smeri in se nadaljuje proti obali. Z zgraditvijo avtoceste je Tržaška cesta izgubila pomen trgovske poti, še naprej pa ostaja pomembna za lokalni promet.

Skozi Brezovico pelje Tržaška cesta, ki so jo začeli graditi 1720. leta. To, za Kranjsko najimenitnejšo veliko cesto, so popolnoma dogradili šele Francozi v začetku 19. stoletja. Tržaška cesta je osrednja cesta na Brezovici. Ob njej se nahajajo skoraj vse pomembnejše zgradbe. S svojim podaljškom, Podpeško cesto, ki se potem nadaljuje v Vnanje Gorice, tvori pomemben cestni križ. Ob obeh cestah sta urejena široka kolesarska steza in pločnik, ki omogočata varno vožnjo in hojo predvsem šoloobveznim otrokom.

Prijatelji skavtstva jih poznajo po vijoličnobeli rutici, ki jo nosijo že od leta 1990, saj so bili med prvmi stegi (skavtskimi enotami) ustanovljenimi v Sloveniji. Naravnani so k Barju, spoznavanju njegove flore in favne, geoloških značilnosti ter k ohranjanju in oživljanju njegove celotne podobe. K temu stremi tudi vzgoja v skavtskih vejah, ki združujejo 130 mladih iz petih barjanskih občin. Ostrorogi Jelen je glavni junak trilogije Bobri Janeza Jalna. Hrabrost, zavzemanje za prave človeške vrednote in ljubezen do narave, ki jo je izkazoval Ostrorogi Jelen, je brezovške skavte tako navdušila, da mu želijo biti podobni in so si zato nadeli njegovo ime.

Barje je čudovito področje za kolesarje, saj vodi preko barjanskih ravnin veliko kolovoznih in poljskih poti, ki kolesarjem nudijo užitek v vožnji in nemoteno opazovanje narave. Na Brezovici se začnejo kolesarske poti v smeri proti Vrhniki, Podpeči in Ljubljani.

Janez Kovačič je akademski slikar, ki se poleg slikarstva posveča uporabni grafiki, restavriranju in vitražem.
Poleg njega je na Brezovici in v njeni okolici je našlo svoj dom veliko slikarjev. Tako je tukaj živel priznani slikar Izidor Mole, še vedno pa ustvarjajo Božidar Grabnar, Ivan Japelj, Veljko Toman, Borut Pečar, Miro Švigelj, Stane Vrbančič, Dagmar Lukanovič idr.

Preskoči na vsebino