Seje delovnih teles

Mandat 2014 – 2018

Odbor za komunalo in splošno preventivo

Odbor za okolje, prostor gospodarstvo in kmetijstvo

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo

Finančni, pravno – statutarni odbor

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu